Google Earth có sẵn trong các trình duyệt khác!

Google sẽ mở phiên bản Google Earth mở cho các trình duyệt khác như Firefix, Edge và Opera. Google đã ra mắt Google Earth vào năm 2017. Theo công ty, họ lập luận rằng các tiêu chuẩn web nên được mở. Thật không may, không có tiêu chuẩn nào để khởi chạy Trái đất trong các trình duyệt khác với chất lượng mà công ty muốn. Theo cách này, Google Earth vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, một trong những trang web chỉ hoạt động thông qua Google.

Giờ đây, có thể sử dụng Google Earth trong các trình duyệt khác vì NaCI đã cho phép Google sử dụng tùy chọn mã ứng dụng C ++ và sử dụng trực tiếp trong trình duyệt Chrome. Điều này đã được thực hiện với mức thu phóng cần thiết, cả bên trong và bên ngoài các vị trí trên quả cầu ảo. Google đã dành ba năm qua để đóng góp cho các tiêu chuẩn web, chẳng hạn như WebAssugging, cho phép các nhà sản xuất mã đưa mã của họ lên web.

Google đã tạo một bản thử nghiệm beta để kiểm tra việc chuyển từ NaCi sang WebAssugging. Thử nghiệm beta này đã diễn ra trong sáu tháng qua và đã thành công nên Google Earth sẽ được ra mắt trong các trình duyệt khác. Thật không may, nó sẽ không có sẵn trong trình duyệt Safari, nhưng chủ đề này đề cập đến Apple.

Vẫn còn nhiều việc phải làm về chủ đề này. Vẫn còn một số khía cạnh khó khăn được đệ trình liên quan đến Google Earth và trải nghiệm mà người dùng có thể có trong các trình duyệt khác nhau, cũng như trong Safari, trong tương lai. Google đã tiết lộ vào năm ngoái rằng họ muốn hỗ trợ một phiên bản Google Earth cho Safari ngay khi Apple cung cấp thêm hỗ trợ cho WebGL2.

Đối với những người muốn dùng thử Google Earth trên Firefox, Edge hoặc Opera, bạn có thể làm điều đó vì nó có sẵn từ bây giờ.

Nguồn: The Verge