Google Nexus tiếp theo có thể được sản xuất bởi HTC

Mumbai: Các nhà phát triển tình cờ tìm thấy một số thông tin được nhúng bên trong mã nguồn, điều này đã tiết lộ cho họ về nhà sản xuất thiết bị Nexus tiếp theo.

Các nhà phát triển tại XDA đã xem xét danh sách thay đổi của KitKat MR2 cho Android v4.4.3 và tìm thấy một vài dòng mã đề cập đến một thư mục có tên ‘/ device / htc / flounder’. Dòng này khẳng định thiết bị tiếp theo có thể là của HTC. Google đã đặt tên cho các thiết bị Nexus theo tên cá và cá bơn cũng là tên một loài cá.

Ngoài ra, còn có một cái tên khác được đề cập trong mã, đó là ‘Molly’. Đây cũng là tên của một loài cá và các nhà phát triển cho rằng đây có thể là một thiết bị đa phương tiện hoặc một set-top-box như Android TV.

Google sẽ công bố thông tin chi tiết về các thiết bị tiếp theo trong vòng chưa đầy hai tháng. Chúng tôi sẽ chính thức có thể biết liệu các phát hiện có hướng đến thông tin phù hợp hay không, hãy đăng thông cáo phát hành thông tin từ Google.

. .