Google nhấn mạnh kết quả tìm kiếm trên trang web

Điều kiện: Đất công cụ tìm kiếm

Nếu bạn là một trong những người thường tìm kiếm từ khóa trên các trang web nơi bạn duyệt và thực hiện tất cả các loại tìm kiếm của Google, thì đây là tin tức dành cho bạn. Chà, từ giờ trở đi, Google sẽ giúp bạn tìm thấy kết quả tìm kiếm làm nổi bật các từ khóa trên cùng một trang web và kết quả trình duyệt.

Google ra mắt các phần tính năng để phân tách kết quả tìm kiếm trong nội dung trang và trong trình duyệt. Daniel Sullivan của Google tuyên bố rằng công ty đã làm việc về tính năng này kể từ năm 2018 với các trang AMP.

Tính năng này cho phép bạn được chuyển hướng đến văn bản phù hợp chính xác với tìm kiếm của bạn khi bạn nhấp vào đoạn trích được trình bày.

Như chúng tôi đã thực hiện với các trang AMP kể từ tháng 12 năm 2018, bạn nhấp vào đoạn trích được chọn ngay bây giờ người dùng đến văn bản chính xác được tô sáng cho các trang HTML, khi chúng tôi có thể xác định văn bản ở đâu, cho các trình duyệt hỗ trợ công nghệ cơ bản.

Làm thế nào nó hoạt động?

Đoạn mã chúng tôi đặt trong các bài viết của mình được Google sử dụng để lập chỉ mục kết quả tìm kiếm, vì vậy điều quan trọng là sử dụng từ khóa để xuất hiện trong số các kết quả đầu tiên.

Chà, tính năng này trong “Đoạn trích nổi bật” của Google sẽ phục vụ để làm nổi bật màu vàng trong văn bản nội dung của trang hoặc trong kết quả, những gì bạn đưa vào công cụ tìm kiếm.

Điều đầu tiên cần làm là thực hiện tìm kiếm Google, từ phiên bản di động hoặc từ trình duyệt trên máy tính để bàn. Trong số các kết quả, bạn sẽ thấy một đoạn được chọn với các từ khóa mà bạn đã đặt trong công cụ tìm kiếm.

Điều kiện: Đất công cụ tìm kiếm

Bằng cách nhấp vào đoạn trích này, Google sẽ chuyển hướng bạn đến trang nơi bạn sẽ thấy đoạn trích này được tô sáng màu vàng:

Điều kiện: Đất công cụ tìm kiếm Điều kiện: Đất công cụ tìm kiếm

Không nghi ngờ gì, một tính năng giúp bạn có được những gì bạn đang tìm kiếm trong nội dung của một trang web nhanh hơn và dễ dàng hơn. Theo Search Engine Land, tính năng này khả dụng cho Chrome ở phiên bản dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động.

Cần lưu ý rằng tính năng này chưa hoạt động trong một số trình duyệt như Edge và Safari, vì nó vẫn không ổn định theo trang web cho Hỗ trợ của Google.