Grand Theft Auto V – Chế độ mới «NaturalVision Evolve» hiện đang được truy cập sớm; Ảnh chụp màn hình và Rơ moóc

Phối hợp với Modder Jamal Rashid (Razed) Mihail Glotov (Robin) và Hayssam Keafa (Icelglace), phiên bản đầu tiên của phiên bản cập nhật “NaturalVision Evolve” cho Grand Theft Auto V, được phát hành vài ngày trước, đã được phát hành vài ngày trước, đã được phát hành vài ngày trước, để thay đổi ánh xạ tông màu, cũng như tăng cường kết cấu, hiệu ứng khói và mưa, đèn bổ sung, họa tiết hoa văn và nhiều thứ khác.

https://www.youtube.com/watch?v=-s24gqntcwg

Nhưng có lẽ điều cuối cùng về bản mod này là nó làm tăng khả năng chiếu sáng toàn cầu của khu vực màn hình với khả năng dò tia và tăng cường hiệu ứng phản chiếu màn hình, có thể thấy rõ trên trailer.

Thật không may, mod này chỉ có sẵn cho các thành viên Patreon bị thươngvà không rõ khi nào “NaturalVision Evolve” sẽ được công khai, nhưng chúng tôi sẽ cho bạn biết sớm nhất có thể.