Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để chuyển đổi ảnh sang PDF từ iPhone và iPad?

Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ ảnh nào trên iPhone hoặc iPad thành tệp PDF nếu cần. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn chính xác cách thực hiện điều đó.

Phương pháp này sẽ chuyển đổi ảnh thành tệp PDF để chia sẻ qua email, tin nhắn hoặc tải lên iCloud, phương pháp này sử dụng một biến thể của thủ thuật lưu ẩn dưới dạng PDF trong iOS.

Bạn có thể chuyển đổi ảnh thành PDF để chia sẻ từ iOS hoặc lưu ảnh vào iCloud Drive. Điều này sử dụng thủ thuật lưu dưới dạng PDF bằng cử chỉ bí mật của iOS hoặc thay vào đó, bạn có thể sử dụng phương pháp 3D Touch, bằng cách nào đó bạn sẽ chuyển đổi ảnh thành tệp PDF:

#1. Mở ứng dụng Ảnh và chọn ảnh bạn muốn chuyển đổi thành PDF.

#2. Nhấp vào nút Chia sẻ và sau đó chọn “In” từ menu hành động tùy chọn chia sẻ.

#3. Ở màn hình Tùy chọn Máy in, sử dụng cử chỉ trải rộng trên bản xem trước ảnh để truy cập tùy chọn Lưu PDF bí mật.

#4. Chọn chia sẻ ảnh đã chuyển đổi dưới dạng PDF qua Tin nhắn, Thư, đặt ảnh vào Ghi chú hoặc ứng dụng khác hoặc chọn “Thêm vào iCloud Drive” để lưu ảnh đã chuyển đổi dưới dạng PDF vào iCloud.

#5. Thao tác này sẽ lưu ảnh hoặc hình ảnh dưới dạng tệp PDF, sau đó có thể được lưu cục bộ, chia sẻ, tải lên iCloud Drive hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Như vậy, bây giờ bạn đã biết cách chuyển đổi ảnh sang PDF trực tiếp trên iPhone hoặc iPad. Dễ dàng phải không? Chúc mừng chuyển đổi!