Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để được hoàn tiền khi mua hàng trên App Store?

Làm cách nào để lấy lại tiền sau khi bạn thanh toán cho Ứng dụng vô dụng hoặc không mong muốn từ Appstore? Nếu bạn gặp sự cố với nhạc, phim, chương trình TV, sách hoặc ứng dụng bạn mua từ iTunes hoặc App Store, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền trực tiếp từ Apple. Bạn cần phải có lý do chính đáng cho yêu cầu—đó không phải là cách để được dùng thử miễn phí hoặc sử dụng trong thời gian ngắn—nhưng nếu bạn vô tình mua thứ gì đó, mua nhầm thứ, nhận nhầm thứ, hoặc không không nhận được gì, hãy theo dõi chúng tôi như sau:

1. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn Apple ID và mật khẩu thông qua reportaproblem.apple.com

Ở đây có một lưu ý: đăng nhập để được trợ giúp về iTunes cho các giao dịch mua được thực hiện trong 90 ngày qua, nghĩa là bạn không thể được hoàn tiền nếu các mặt hàng bạn đã mua trong 90 ngày qua.

2. Nhấp vào “Xem tất cả” trong Lịch sử mua hàng của bạn. Chọn “Báo cáo sự cố” ở bên phải giao dịch mua mà bạn muốn hoàn lại tiền.

3. Nhấp vào “Chọn vấn đề” và chọn vấn đề của bạn từ menu.

4. Nhập chi tiết về vấn đề của bạn và sau đó nhấp vào “Gửi”.

5. Số tiền hoàn lại sẽ được trả lại vào tài khoản ban đầu mà bạn đã thanh toán.

nếu bạn đã thanh toán bằng thẻ tín dụng thì số tiền hoàn lại sẽ được trả lại vào thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn thanh toán bằng số dư iTunes, số tiền đó sẽ được hoàn lại vào tài khoản iTunes của bạn.

6. 3uTools muốn nói điều gì đó với người dùng iOS:

Bạn có thể gửi yêu cầu hợp lý và nhận tiền hoàn lại từ Appstore là một quá trình nhanh chóng vì Apple hệ thống hoàn trả thông qua mô hình kiểm toán tự động. Trong lúc đó, có lẽ Apple nhân viên đôi khi sẽ gửi cho bạn một email để xác minh xem vấn đề là gì. Không áp dụng bất kỳ khoản hoàn trả luẩn quẩn nào mặc dù toàn bộ quá trình hoàn tiền của Appstore rất dễ dàng. Nó có thể chặn tài khoản của bạn nếu có bất kỳ hành vi xấu nào được kiểm tra.