Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh trên iPhone và iPad?

Nếu gần đây bạn đã mua hoặc đang có ý định mua thiết bị iOS cho con mình, quyền kiểm soát của phụ huynh chính là chìa khóa đảm bảo an toàn cho con bạn. Máy Mac có một tính năng chuyên dụng được gọi là Kiểm soát của phụ huynh, nhưng trên iPhone hoặc iPad, tính năng bạn sẽ sử dụng được gọi là Hạn chế. Để biết chi tiết về cách kích hoạt cũng như sử dụng tính năng này, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau.

Kích hoạt tính năng hạn chế:

Bước chân 1: Mở cài đặt thiết bị.

Bước chân 2: Nhấn vào Chung rồi nhấn vào Hạn chế.

Bước chân 3: Nhấn vào Bật hạn chế.

Bước chân 4: Tạo mật mã cho Hạn chế để điều chỉnh cài đặt hoặc tắt tính năng này.

Định cấu hình các hạn chế:

Cho phép – Chọn Ứng dụng và Dịch vụ để Cho phép

Phần đầu tiên của các ứng dụng và dịch vụ được phép là dành cho các ứng dụng mặc định được cài đặt trên thiết bị của bạn. Điều này bao gồm các mục như Safari, FaceTime và iTunes Store. Chỉ cần trượt nút từ màu xanh sang màu xám để tắt những nút bạn muốn không cho phép.

Bạn cũng sẽ nhận thấy ba cài đặt để cho phép cài đặt và xóa ứng dụng cùng với khả năng mua trong ứng dụng. Vì vậy, hãy chắc chắn vô hiệu hóa những thứ này khi cần thiết.

Khu vực Nội dung được phép bao gồm tám danh mục khác nhau bao gồm phim, chương trình truyền hình và trang web. Mỗi danh mục có các cài đặt khác nhau, vì vậy bạn nên xem xét riêng từng danh mục.

Nếu quên mật mã, bạn có thể tham khảo phần này Làm cách nào để dễ dàng lấy lại mật mã hạn chế iPhone?

Nguồn: hack iphone