Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cái Facebook Liên kết mở ứng dụng trong trình duyệt mặc định của bạn

Nếu bạn mở các liên kết bên ngoài từ Facebook ứng dụng, bạn có thể nhận thấy rằng các liên kết không còn mở trong trình duyệt mặc định trên thiết bị của bạn nữa. Có một trang giống như trình duyệt mới đang mở các trang bên ngoài từ Facebook ứng dụng.

Các Facebook nhóm đã thêm một trình duyệt vào ứng dụng để mở liên kết từ Facebook. Một ý tưởng tuyệt vời khác từ Facebook là làm cho trình duyệt trở nên nhẹ nhất có thể bằng cách rút gọn nó xuống những điều cơ bản. Thiệt hại tài sản thế chấp trong trường hợp này là chức năng.

Trình duyệt bị đơn giản hóa đến mức đôi khi nó gặp khó khăn khi mở các trang web khá phức tạp bằng javascript. Một số người dùng cũng báo cáo rằng Facebook trình duyệt ứng dụng rất chậm. Facebook đặt trình duyệt ứng dụng ở chế độ mặc định ở chế độ nền.

Nếu muốn bạn có thể quay lại con đường xưa Facebook được sử dụng để mở các liên kết tức là trình duyệt mặc định của bạn. Mỗi khi bạn mở một liên kết từ Facebook ứng dụng và nó sẽ mở bằng trình duyệt ứng dụng, nhấn vào ba dấu chấm ở phía trên bên phải của trình duyệt ứng dụng và chọn ‘Mở liên kết trong’ và chọn trình duyệt mặc định trên thiết bị của bạn.

Cách thay đổi vĩnh viễn sang trình duyệt mặc định:

Điều đó có tác dụng nhưng cũng lãng phí thời gian. Bạn có thể yêu cầu ứng dụng mở liên kết trực tiếp từ trình duyệt mặc định của mình mà không cần đến trình duyệt ứng dụng. Nhấn vào menu ứng dụng và chọn ‘Cài đặt ứng dụng‘. Sau đó chọn ‘Liên kết mở bên ngoài‘.

Các liên kết bây giờ sẽ mở trong trình duyệt mặc định. Bạn có thể quay lại trình duyệt ứng dụng bất kỳ lúc nào bạn muốn với quy trình tương tự.

Rất tiếc, thay đổi cài đặt này hiện không có sẵn trong Facebook ứng dụng dành cho iOS. TRONG Facebook đối với iOS, ứng dụng sẽ mở các liên kết bên ngoài trong trình duyệt ứng dụng mà từ đó bạn có thể mở liên kết trong Safari hoặc bất kỳ trình duyệt bên ngoài nào khác.