Tin tức và Phân Tích của tất cả các Thiết bị di động!

Làm thế nào để gửi tin nhắn riêng tư trên Discord?

1. Trên máy chủ, hãy tìm kiếm thành viên bạn muốn trò chuyện. Để thực hiện việc này, bạn có thể tham khảo danh sách thành viên ở bên phải hoặc tìm tin nhắn trước đó của thành viên được đề cập. Sau khi tìm thấy, nhấp chuột phải vào biệt hiệu sau đó “Gửi tin nhắn“.