Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm thế nào để khôi phục Cydia sau khi vô tình xóa nó?

Có nhiều cách để khôi phục Cydia sau khi chúng ta vô tình xóa nó. Nhưng không phải tất cả chúng đều hiệu quả. Một trong những người dùng 3uTools đưa ra cách giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Hãy xem nào.

Hoạt động:

1. Nhấp chuột đây để tải xuống các tập tin liên quan đến Cydia.

2. Tải xuống deb.file của Cydia. Theo người dùng, anh ấy đã tải xuống 1Phiên bản .127 trên iOS của anh ấy 9.3.3 thiết bị.

3. Cài đặt một ứng dụng trên iPhone của bạn, ứng dụng này có thể tạm thời thay thế Cydia để cài đặt các chỉnh sửa.

4. Tải xuống 3uTools và iFile mới nhất.

5. Khởi chạy 3uTools, nhấp vào “iDevice” -> “Tệp” -> “Hệ thống tệp (Bẻ khóa)”và đặt các tệp gỡ lỗi sau vào /var/root/Media/Cydia/AutoInstall.

①apt7-lib_0.70,25.3-14_iphoneos-arm.deb;

②apt7-key_0.70,25.3-3_iphoneos-arm.deb;

③cydia-lproj_1.1.12_iphoneos-arm.deb;

④cydia_1.1.27_iphoneos-arm.deb;

Sau khi cài đặt từng cái một, hãy khởi động lại iPhone. Bạn có thể nhấn nút nguồn và nút Home cùng lúc nếu iPhone của bạn gặp sự cố. Các file trên sẽ biến mất nhưng Cydia sẽ xuất hiện sau khi khởi động lại.

6. Bây giờ Cydia không có sẵn. Chúng ta cần sao chép và dán tất cả các tệp Cydia có liên quan vào /var/root/Media/Cydia/AutoInstall. Và sau đó khởi chạy từng cái một bằng iFile. Nếu lỗi 255 tồn tại trong khi hoạt động, chỉ cần khởi động lại Cydia.