Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Pokemon Phát hiện đội mới Đi tìm quả trứng đỏ

Huấn luyện viên, những người khai thác tuyệt vời đã phát hiện ra rất nhiều điều hay ho trong GM gần đây, chẳng hạn như một quả trứng đỏ Team Go Rocket mới, tăng cường cho Shadow và Purified Pokemon, Văn bản Ngày cộng đồng tháng ba, Nghiên cứu đặc biệt mới được trả tiền và nhiều hơn nữa.

Những người khai thác tuyệt vời đã báo cáo việc tìm thấy một quả trứng đỏ Team Go Rocket còn được gọi là Shadow Egg, rất có thể sẽ được thêm vào như một phần của Pool Egg hiện có.

Red Egg bí ẩn mới này sẽ xuất hiện từ Team Go Rocket PokeStops và người chơi phải đi bộ một khoảng cách nhất định để ấp nó và cuối cùng nhận được một Shadow Pokemon.

Chúng tôi không chắc chắn Pokemon sẽ được giới thiệu, hoặc có bao nhiêu người nên đi bộ để có được một người, nhưng rất có thể chúng tôi sẽ nhận / nở một cái bóng Pokemon.

Họ sẽ tiết lộ thêm thông tin sớm, vì vậy hãy theo dõi!