Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Quá trình chuyển số điện thoại di động bị chậm lại

Số lượng di động giữa các nhà khai thác di động đã tăng 27% trong quý 3 năm nay, so với cùng kỳ năm ngoái.4 xuống 3 từ triệu 655 nghìn 772 2 giảm còn 651 nghìn 835 triệu đồng.

Theo thông tin được phóng viên AA tổng hợp từ dữ liệu của Cơ quan Công nghệ Thông tin và Truyền thông (BTK), số điện thoại di động đã được chuyển sang nhà mạng khác 87 triệu 469 nghìn 269 lần tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có 73,24 triệu thuê bao di động. 9 Trong khi con số 653 nghìn được chuyển đi vào tháng 11 năm 2008 thì con số này đã tăng lên 10 triệu vào năm sau. 15 triệu năm 2010, 14 triệu năm 2011, 11 triệu năm 2012,5 triệu, 15 vào năm 2013,1 triệu và 13 vào năm 2014,6 chuyển số triệu. Khi cộng các số được chuyển đến ngày 10 tháng 11 năm 2015, tổng số số được chuyển đạt tới 87 triệu 469 nghìn 269.

Trong quý 3 năm nay, số lượng chuyển số di động đã tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.4 xuống 3 từ triệu 655 nghìn 772 2 giảm còn 651 nghìn 835 triệu đồng. Người ta quan sát thấy số lượng cổng chuyển đã giảm 13,07% so với khoảng thời gian ba tháng trước đó.

Với dịch vụ di động số di động của mình, Avea đã thu được khoảng 44 nghìn thuê bao trong khoảng thời gian nói trên, Vodafone mất khoảng 224 nghìn và Turkcell khoảng 268 nghìn thuê bao.