Quảng bá bài hát trên TikTok

Nếu bạn biết cách thực hiện, bạn có thể quảng bá các bài hát trong TikTok một cách tuyệt vời. TikTok là một nền tảng tuyệt vời để sản xuất nội dung lan truyền. Nếu bạn muốn, bạn có thể lan truyền trên TikTok. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp bạn tìm hiểu một số thủ thuật cơ bản về cách quảng bá các bài hát TikTok đến nhiều đối tượng. Ngoài các ý tưởng được mô tả ở đây, bạn cũng có thể thử các cách để tiếp cận đối tượng rộng hơn. Sáng tạo có giá trị tại TikTok và việc tạo ra nội dung thú vị và giải trí cho nhiều người dùng TikTok phụ thuộc vào trí tưởng tượng của bạn.

Xem thêm: Nhân bản chính mình tại TikTok

Dấu thăng

Có hai cách để sử dụng sức mạnh của hashtags trong TikTok. Một cách là sử dụng các hashtag theo xu hướng để tiếp cận nhiều đối tượng bài hát của bạn hơn. Một hashtag phổ biến là một hashtag được nhiều người sử dụng để tạo nội dung trên TikTok hoặc nhiều người xem nội dung được tạo bằng hashtag này. Một cách khác là tạo ra hashtag độc đáo của riêng bạn để phổ biến bài hát của bạn và tạo hình ảnh độc đáo của riêng bạn trên TikTok bằng nhiều cách phức tạp / hợp tác với hashtag này. Sự độc đáo của hashtag của bạn cũng có thể củng cố hình ảnh thương hiệu của bạn trong tâm trí của người dùng TikTok.

Hợp tác

Nó có nhiều tác dụng đối với TikTok. Influencer là người dùng TikTok, người tạo nội dung liên tục và có lượng người theo dõi rộng. Bạn có thể cộng tác với những người có ảnh hưởng TikTok này và yêu cầu họ quảng bá bài hát của bạn bằng cách sản xuất nội dung dựa trên bài hát của bạn. Ngược lại, bạn có thể đưa ra một số ưu đãi, chẳng hạn như phần thưởng tiền mặt nhất định so với số người xem đã giành được bài hát của bạn. Một số cách hợp tác với họ là:

  • Đăng video lên TikTok, trong đó hiệu ứng được đồng bộ hóa với bài hát của bạn trong nền.
  • Tạo một bản song ca có tác động đến video bài hát gốc của bạn.
  • Tạo một số video nhảy ấn tượng với các bài hát của bạn trong nền.

Thử thách

Quảng bá bài hát của bạn với các thử thách tại TikTok có thể tiếp cận một lượng lớn khán giả trong thời gian ngắn. Bạn có thể thưởng cho những người sáng tạo giỏi nhất trong cuộc chiến để khuyến khích người dùng TikTok tham gia vào thử thách này. Bạn cũng cần hợp tác với một số người có ảnh hưởng để tham gia vào thử thách này. Điều này có khả năng thu hút một lượng fan hâm mộ nhất định tham gia vào thử thách này. Khi tạo một thử thách, bạn có thể tạo và phát triển các thử thách xung quanh các khái niệm khác nhau mà người dùng TikTok tối đa muốn tham gia. Ví dụ: khi bạn yêu cầu người khác tạo video bằng cách sử dụng hashtag và bài hát của bạn, có thể họ gặp khó khăn về mặt xã hội, chẳng hạn như làm điều gì đó cho cộng đồng mà họ sống.

Sự đóng góp cho cộng đồng

Nếu bạn đã có một người theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội khác, bạn có thể đăng thử thách TikTok trên nền tảng phương tiện truyền thông xã hội ở trên để thu hút thêm nhiều người tham gia vào thử thách. Điều này sẽ cho phép bài hát tiếp cận đối tượng rộng hơn.

Bạn cũng có thể tạo một số video hậu trường để tạo các bài hát mà bạn có thể xuất bản trên TikTok để khiến những người theo dõi của bạn cảm thấy rằng chúng là một phần của hành trình sản xuất bài hát. Điều này sẽ cho phép họ chia sẻ bài hát của bạn với những người dùng khác, vì vậy chiến lược này sẽ giới thiệu bài hát của bạn rất nhiều.