Ra mắt sản phẩm của Smart Life được theo dõi như thế nào? [LIVE]

Xem sự ra mắt của các sản phẩm Sản phẩm thông minh danh dự của Honor, bao gồm một số cuộc thảo luận về TV thông minh, máy tính bảng mới, máy tính xách tay mới và chiến lược Internet of Things (IoT) mới.

Bạn cũng có thể xem sự kiện trực tiếp của hội nghị FacebookCâu lạc bộ danh dự.

Ra mắt sản phẩm đồng hồ thông minh (LIVE) 1

Điện báo

Facebook

Twitter