Samsung Galaxy A41 ra mắt với camera 48 megapixel tại Đức: giá cả, thông số kỹ thuật và tính năng

Samsung Galaxy A41 ra mắt với camera 48 megapixel tại Đức: giá cả, thông số kỹ thuật và tính năng