Samsung Galaxy S5: Thực hành

Samsung Galaxy S5 sẽ có mặt tại Ấn Độ trong vòng hai tuần tới. Những người hâm mộ Samsung ở Ấn Độ, những người đang muốn có cái nhìn thoáng qua về chiếc điện thoại này, sẽ có thể sớm thấy nó lên kệ. Tuy nhiên, trong khi đó, chúng tôi mang đến cho bạn một video chính thức của Samsung Galaxy Trên tay S5 của Samsung Mobile.

Video lịch sự: Samsung Mobile, YouTube

Phương tiện không được hỗ trợ

. .