Sử dụng iPad, iPhone của bạn làm màn hình hiển thị thứ hai cho máy Mac của bạn

Chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý rằng không gì tuyệt vời hơn là làm việc trên màn hình kép, vuốt và kéo windows từ màn hình này sang màn hình khác. Thật không may, điều đó vẫn bị hạn chế trên các máy trạm tại văn phòng và phòng biên tập.

Tuy nhiên, một ứng dụng mới có tên Duet Display cho phép người dùng kết nối iPad của họ với Macbook thông qua cáp sạc và sử dụng nó như một màn hình thứ hai. Mặc dù vậy, hiện tại chỉ một trong hai (iPhone hoặc iPad) có thể được kết nối với Macbook tại một thời điểm.

Duet Display có sẵn trên iOS App Store. Ứng dụng được thiết kế cho cả iPhone và iPad và có sẵn với giá $9.99. Duet Display tương thích với tất cả các thiết bị chạy trên iOS 5.1.1 trở lên.

. .