Thăm dò ý kiến: Bao lâu thì bạn nâng cấp lên TV mới?

Dhruv Bhutani / Android Authority

Có vẻ như TV là một trong những mặt hàng phổ biến hơn vào Thứ Sáu Đen và Thứ Hai Điện Tử, ngay trên đó là các sản phẩm âm thanh, đồ bổ trợ liên quan đến trò chơi và thiết bị gia đình thông minh.

Nhưng một bài báo gần đây được chia sẻ trong nhóm Slack công việc của chúng tôi đã khiến tôi đặt câu hỏi về tần suất mọi người nâng cấp lên TV mới. Vì vậy, bao lâu bạn sẽ mua một chiếc TV mới để thay thế một chiếc TV cũ của bạn, sau đó? Hãy cho chúng tôi câu trả lời của bạn qua cuộc thăm dò dưới đây.

Bạn nâng cấp lên TV mới bao lâu một lần?

163 phiếu bầu

Mỗi năm

1%

Mỗi 2-3 năm

7%

Mỗi 4-5 năm

23%

Mỗi 6-7 năm

23%

Mỗi 8-9 năm

16%

Sau 10 năm trở lên

30%

Việc nâng cấp hàng năm hoặc hai năm thoạt nhìn có vẻ hơi quá mức, nhưng thực sự có một số giao dịch tốt. Và không có gì lạ khi các nhà cung cấp dịch vụ kết hợp TV với một hợp đồng điện thoại thông minh mới.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu nếu bạn chỉ nâng cấp 5 năm một lần hoặc hơn, vì công nghệ TV không phát triển nhanh như smartphones và máy tính bảng. Vì vậy, một chiếc TV thông minh cao cấp được mua vào năm 2016 vẫn còn tốt cho đến bây giờ (mặc dù cập nhật phần mềm là một câu chuyện khác).

Tuy nhiên, hãy cho chúng tôi biết tần suất bạn nâng cấp lên TV mới thông qua cuộc thăm dò ở trên.

Bình luận