Thêm thông tin vào Lịch Google

Thêm thông tin vào Lịch Google 1

Lịch là một tài nguyên hữu ích để quản lý thời gian của bạn và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành thay vì bị lãng quên. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lịch, bạn cần biết cách thêm một tác vụ vào lịch. Vậy nếu bạn sử dụng Lịch Google, làm thế nào để bạn thêm một nhiệm vụ?

Khi Lịch Google của bạn được mở, bước đầu tiên là đảm bảo thông tin của bạn được định cấu hình để xuất hiện trong lịch của bạn. Để kiểm tra điều này, hãy nhìn vào trường bên trái của trang. Đảm bảo hộp Nhiệm vụ trong Lịch của tôi được chọn. Nếu không bật cài đặt này, dữ liệu trong lịch của bạn sẽ không xuất hiện, bất kể bạn chỉ định bao nhiêu.

Thêm thông tin vào Lịch Google 2Kích hoạt các tác vụ trong lịch của bạn.

Bước tiếp theo là nhấp vào khe ngày và giờ bạn muốn thêm tác vụ. Điều này có nghĩa là chọn ngày / giờ bạn muốn đặt nhiệm vụ.

Mẹo: Đừng lo lắng nếu bạn thay đổi ý định khi bạn muốn thực hiện nhiệm vụ hoặc nhấp vào nó không chính xác, bạn có thể thay đổi ngày và giờ khi định cấu hình tác vụ.

Đảm bảo Nhiệm vụ được chọn ngay bên dưới Thêm Tiêu đề trong cửa sổ bật lên tạo tác vụ. Cài đặt này mặc định cho các sự kiện và phải được chọn mỗi khi bạn cố gắng tạo một tác vụ mới.

Thêm thông tin vào Lịch Google 3Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuyển sang tạo dữ liệu.

Sau đó điền thông tin. Thêm một tiêu đề và mô tả, thay đổi ngày và thời gian nếu chúng sai và cấu hình danh sách nhiệm vụ mà nhiệm vụ sẽ được thêm vào. Khi tác vụ được định cấu hình, nhấp vào Lưu và nó sẽ xuất hiện trong Lịch Google của bạn! Sau đó, bạn có thể nhấp vào nó một lần nữa để thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hoặc thậm chí kiểm tra thông tin của bạn sau đó.

Thêm thông tin vào Lịch Google 4Sau khi lưu, tác vụ của bạn sẽ xuất hiện trong Lịch Google của bạn.