Trạng thái ‘Nhìn thấy lần cuối’ của WhatsApp: đây là cách bạn có thể ẩn nó


Trạng thái ‘Nhìn thấy lần cuối’ của WhatsApp: đây là cách bạn có thể ẩn trạng thái ‘Nhìn thấy lần cuối’ trên WhatsApp có thể tiết lộ khi bạn truy cập lần cuối vào ngày 10 tháng 6 năm 2014 5: 47 giờ chiều