Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Ứng dụng không tải được trên iPhone chạy iOS 12? Hãy thử các cách sửa lỗi này

Một trong những vấn đề khó chịu nhất với iOS 12 cho đến nay là sự cố với App Store. Đối với một số người dùng chạy iOS 12, ứng dụng sẽ không tải xuống iPhone của họ.

Có một số cách giải quyết để App Store hoạt động nhưng cách khắc phục này chỉ mang tính tạm thời. Dưới đây là một số cách khắc phục đã được thử nghiệm và kiểm tra đối với sự cố Ứng dụng không tải xuống được trên App Store trên iPhone.

Khởi động lại iPhone của bạn

Một trong những cách khắc phục nhanh nhất để App Store tải xuống ứng dụng trên iPhone của bạn là khởi động lại nó. Nó hoạt động mọi lúc. Tuy nhiên, hiệu quả không kéo dài lâu. Bạn có thể phải khởi động lại iPhone mỗi khi App Store không tải xuống ứng dụng của bạn.

Tắt WiFi, chuyển sang Dữ liệu di động

iOS 12 đã biết có sự cố WiFi. Nếu bạn không thể tải xuống ứng dụng trên iPhone thì rất có thể WiFi điện thoại của bạn không hoạt động tốt.

Nếu ứng dụng bạn đang tải xuống dưới 150 MBbạn có thể tắt WiFi và chuyển sang Dữ liệu di động (Mobile Data) trên iPhone để tải ứng dụng.

Để Tắt WiFi, hãy đi tới Cài đặt » WiFi và tắt nút bật tắt WiFi.

Tải xuống ứng dụng trên 3uTools

Có nhiều Ứng dụng khác nhau trên 3uTools để bạn tải xuống miễn phí, nếu bạn không thể tải xuống ứng dụng trên App Store, hãy thử sử dụng 3uTools. Nhưng bạn cần phải ràng buộc Apple ID tài khoản vào 3uTools trước khi bạn cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.