Xem: Các nút phía sau của LG G3 — tuyệt vời hay mánh lới quảng cáo?

LG đã tung ra một số tuyệt vời smartphones gần đây. Trong khi hầu hết các flagship cao cấp của họ đều có nút nguồn và âm lượng ở phía sau, các nhà phân tích cho rằng chúng được thiết kế tốt và mang lại hiệu quả công thái học. Đây là một video của PhoneBuff giải thích lợi ích của các nút khi sử dụng thiết bị.

. .