Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

4 Cách gỡ cài đặt ứng dụng iOS trên iPhone hoặc iPad của bạn

Một số người dùng iOS có xu hướng cài đặt nhiều ứng dụng trên iPhone của họ, nhưng những ứng dụng đó có thể sẽ không được sử dụng trong tương lai. Giữ chúng trên thiết bị iOS có thể chiếm dung lượng và làm chậm tốc độ chạy. Hướng dẫn này nhằm mục đích chỉ cho bạn bốn cách để gỡ cài đặt ứng dụng iOS khỏi iPhone hoặc iPad.

Sử dụng 3uTools

Kết nối iPhone/iPad của bạn với 3uTools bằng cáp USB. Nhấp vào Ứng dụng ở bên trái, sau đó bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng đã cài đặt trên iPhone/iPad của mình. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa và nhấp vào Gỡ cài đặt.

Chạm và lắc lư

Xóa ứng dụng trên thiết bị iOS rất đơn giản: Chỉ cần chạm và giữ bất kỳ biểu tượng ứng dụng nào cho đến khi tất cả các biểu tượng bắt đầu lắc lư. Nhấn vào X, sau đó nhấn Xóa trong hộp thoại hiển thị.

Note rằng làm như vậy sẽ không chỉ xóa ứng dụng mà còn xóa tất cả dữ liệu của nó.

Từ Cài đặt

Một cách khác để xóa ứng dụng trên thiết bị iOS là từ ứng dụng Cài đặt. Trong iOS 11, nhấn Cài đặt > Chung > Bộ nhớ iPhone. Danh sách ứng dụng của bạn sẽ xuất hiện ở cuối màn hình; có thể mất vài phút để tải.

Danh sách này rất hữu ích vì nó cho biết mỗi ứng dụng thực sự sử dụng bao nhiêu dung lượng lưu trữ. Điều đó có thể chỉ bao gồm chính ứng dụng hoặc ứng dụng cùng với tất cả các tệp và dữ liệu đi kèm của nó. Nếu bạn cần giải phóng một lượng dung lượng cụ thể—có thể là khi bạn muốn tải xuống một bộ phim—thì đây là một nơi tốt để xem xét.

Việc xóa khỏi Cài đặt cũng đơn giản. Nhấn vào tên ứng dụng, sau đó nhấn Xóa ứng dụng.

Giảm tải ứng dụng không sử dụng

Cài đặt này sẽ xóa các ứng dụng bạn không sử dụng khi cần bộ nhớ. Các tài liệu và dữ liệu liên quan đến các ứng dụng đó sẽ được lưu lại và bạn có thể cài đặt lại ứng dụng khi cần. Bạn cũng có thể truy cập cài đặt này trong iOS 11 vi Cài đặt > iTunes & App Stores > bật Giảm tải các ứng dụng không sử dụng.