Diễn đàn PlayStation sẽ đóng cửa vào ngày 27 tháng 2

Theo công bố của người quản lý cộng đồng PlayStation Groovey_Matthew trên trang web chính thức của PlayStation, các diễn đàn cộng đồng PlayStation sẽ không còn có sẵn.

Giám đốc cộng đồng PS Groovy_Matthew tuyên bố vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, bắt đầu từ ngày 27 tháng 2, các diễn đàn PS sẽ không còn nữa.

Anh ấy đã chia sẻ bất kỳ chi tiết nào, nhưng anh ấy đã nói rằng họ sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện qua phương tiện truyền thông xã hội.

Những bài viết liên quan

Back to top button