Điện thoại bốn màn hình cảm ứng TRƯỚC iPhone

Điện thoại bốn màn hình cảm ứng TRƯỚC iPhone 1

Khi mọi người nói về thời đại của điện thoại thông minh, họ thường xem iPhone là điểm khởi đầu. Một trong những tính năng quan trọng nhất của thời đại là màn hình cảm ứng đa điểm sáng tạo được giới thiệu ra thế giới vào năm 2007. Trước đó, một số nút vật lý là cần thiết bên cạnh màn hình cảm ứng của hầu hết các điện thoại, một số nút cần bút stylus.

Tuy nhiên, có một số mẫu thiết bị màn hình cảm ứng trước đây cần được xem xét, nhưng nó cũng cho thấy công nghệ của chúng tôi chính xác như thế nào chỉ một thập kỷ trước. Đọc tiếp để xem bốn điện thoại cảm ứng đi trước iPhone.