HTC One M8 có thể bấm vào ảnh 3D

Mumbai: HTC đã mở API cho các nhà phát triển để họ có thể khai thác hiệu suất và nâng cao các tính năng của hai camera (camera kép) của HTC One M8.

Engadget báo cáo rằng HTC đã đăng DSK cho API máy ảnh kép trên blog của nhà phát triển để các nhà phát triển có thể sử dụng mã và ứng dụng thiết kế cho máy ảnh và khai thác các tính năng bổ sung.

Điều này có nghĩa là các ứng dụng hiện có thể được thiết kế đặc biệt cho máy ảnh của M8. Các ứng dụng mới hiện có thể bao gồm API DualLens và DimensionPlus được tích hợp ngay vào đó. Các nhà phát triển sẽ có thể tận dụng khả năng lấy nét lại theo phong cách bokeh và lựa chọn ảnh chụp nhiều góc và cũng có thể thêm chiều sâu từ cặp máy ảnh vì hệ thống ống kính kép cho phép chế độ xem thị sai.

Một loạt ứng dụng sẽ có nhiều tính năng và được thiết kế để khai thác sức mạnh hoàn toàn của hệ thống camera kép của HTC có thể sớm ra mắt.

. .