Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để ngăn iPhone của bạn yêu cầu cài đặt bản cập nhật iOS?

IPhone của bạn có liên tục yêu cầu bạn cập nhật không? Nếu bạn không muốn cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất và muốn ngăn iOS cố ép bạn cập nhật, bạn đã đến đúng nơi. Đọc với 3uTools để tìm hiểu cách ngăn iPhone của bạn cố gắng cập nhật.

Apple muốn đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản iOS mới nhất (hệ điều hành dành cho iPhone và iPad). Đối với nhiều người, đây là một điều tốt. Nhưng không phải ai cũng muốn cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất. Bài viết này dành cho những tâm hồn thất vọng, những người chỉ ước iPhone hoặc iPad của mình ngừng đưa ra cảnh báo “Cập nhật phần mềm” với các tùy chọn duy nhất là “Cài đặt tối nay” hoặc “Nhắc tôi sau”

Lý do bạn nhận được những cảnh báo này là vì Cập nhật tự động đã tải xuống bản cập nhật mới nhất cho iOS và bản cập nhật hiện đang có trên iPhone (hoặc iPad) của bạn và đang chờ được kích hoạt.

Cách tắt Cập nhật tự động:

Cập nhật tự động được bật theo mặc định, vì vậy bạn cần phải tắt chúng đi. Điều này sẽ không giúp ích cho bản cập nhật hiện tại nhưng sẽ khiến bạn không nhận được những thông báo này trong tương lai. Vì vậy, điều đầu tiên bạn nên làm là đi sâu vào cài đặt và tắt Cập nhật tự động:

 1. Nhấn vào “Cài đặt”.

 2. Nhấn vào “iTunes & Cửa hàng ứng dụng”.

 3. Đặt “Cập nhật” bên dưới tải xuống tự động thành Tắt.

Điều này sẽ ngăn iOS tải xuống các bản cập nhật trong tương lai, mặc dù bạn vẫn cần xử lý bản cập nhật bạn đã tải xuống.

Cách xóa bản cập nhật đã tải xuống:

Bây giờ là lúc loại bỏ bản cập nhật trên iPhone hoặc iPad của bạn. Điều này sẽ ngăn iOS gửi thông báo cập nhật cho bạn mỗi ngày:

 1. Nhấn vào “Cài đặt”.

 2. Nhấn vào “Chung”.

 3. Nhấn vào “Bộ nhớ và sử dụng iCloud”.

 4. Nhấn vào tùy chọn “Quản lý bộ nhớ” đầu tiên.

 5. Xác định vị trí cập nhật iOS. Nó phải là iOS theo sau là các con số, tức là “iOS 9.3.2.”

 6. Nhấn vào “Xóa cập nhật”.

 7. Nhấn vào “Xóa cập nhật” trong cửa sổ cảnh báo Xóa cập nhật.

 8. Tắt Cập nhật tự động và xóa bản cập nhật mới nhất khỏi Bộ nhớ của bạn sẽ khiến bạn không nhận được cảnh báo windows trong tương lai.