Nhớ địa điểm, quên địa chỉ!


Nhớ địa điểm, quên địa chỉ! Sử dụng smartphones GPS và một ứng dụng để ghi lại / chia sẻ những địa điểm bạn ghé thăm ngày 27 tháng 6 năm 2014 8: 33 giờ chiều