Substack thông báo tính năng ‘cộng đồng’

Substack đã công bố một tính năng gọi là ‘Cộng đồng’ sẽ làm hài lòng người dùng. Tính năng này giúp mọi người dễ dàng trò chuyện về các chủ đề cụ thể.

Substack là một nền tảng tập hợp những người muốn xuất bản báo trực tuyến. Người dùng có thể đăng ký và theo dõi các ấn phẩm mà họ muốn thông qua nền tảng này.

Substack đã thông báo rằng họ sẽ thêm một tính năng mới gọi là ‘Cộng đồng’ vào nền tảng của mình. Tính năng này sẽ cho phép các tác giả xuất bản qua nền tảng để mở các chủ đề thảo luận. Các tác giả có thể cung cấp tính năng này miễn phí hoặc tính phí, nếu họ muốn.

Trước khi tính năng được thêm vào, có một tab bình luận dưới tin tức được xuất bản. Tuy nhiên, những nhận xét này có thể đi chệch khỏi ý tưởng chính và ngăn cản việc tiếp cận chất lượng trò chuyện mong muốn.

Chris Best, một trong những người sáng tạo ra nền tảng, đồng thời là Giám đốc điều hành, cho biết lý do đằng sau việc đưa tính năng này vào là họ muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn bằng cách tập hợp những người có cùng sở thích.

Nguồn: https://techcrunch.com/2019/06/03/substack-expands-its-subscription-platform-with-discussion-threads/

Những bài viết liên quan

Back to top button