Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Xóa Blog Trên Blogger

Bạn đã tạo một blog trên nền tảng blogger của Google và bây giờ bạn không còn muốn nó nữa. Bạn muốn thoát khỏi nó. Đây là cách làm.

Blog cần có thời gian để tạo và khi được tạo, chúng sẽ mất thời gian để có được google, xếp hạng Alexa và tất cả các tính năng SEO cần thiết để tăng lưu lượng truy cập miễn phí vào blog.

Trước khi xóa blog của mình, hãy nghĩ xem liệu ai đó có thể cần blog đó hay không. Bạn có thể chuyển nó hoàn toàn cho họ và quên nó đi.

Nếu bạn không muốn chuyển blog blogger của mình cho bất kỳ ai thì bạn có thể xóa nó. Nhưng trước khi thực hiện, bạn có thể muốn sao lưu nó phòng trường hợp bạn cần hoặc một số thông tin trong đó sau này.

Cách sao lưu blog Blogger:

  • Đăng nhập vào Blogger.
  • Bấm vào Blog bạn muốn sao lưu.
  • Trên menu bên trái, nhấp vào ‘Cài đặt’ rồi nhấp vào ‘thêm’ để mở thêm tùy chọn.
  • Trong phần “Nhập và sao lưu”, hãy nhấp vào Sao lưu nội dung > Lưu vào máy tính của bạn.
  • Một tệp xml chứa tất cả các bài đăng, trang và nhận xét của bạn sẽ được lưu vào máy tính của bạn.
  • Bạn cũng có thể sao lưu mẫu blog của mình. Đi tới trang mẫu blog của bạn và nhấp vào ‘Sao lưu/Khôi phục’.

Bây giờ bạn đã sao lưu nội dung và mẫu blog của mình, bạn có thể xóa blog. Đây là cách xóa blog trên blogger.

Cách xóa blog Blogger:

  • Đăng nhập vào Blogger. Bạn phải là Quản trị viên của blog để xóa nó.
  • Chọn blog bạn muốn xóa.
  • Trên menu bên trái, chọn ‘cài đặt’ rồi nhấp vào ‘thêm’ để mở thêm tùy chọn.
  • Trong ‘Xóa blog’ nhấp vào liên kết ‘Xóa Blog’.

Blog của bạn sẽ biến mất ngay lập tức khỏi người xem và khỏi internet. Tuy nhiên, nó vẫn còn trong máy chủ Blogger trong vài ngày sau đó nó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Trong khung thời gian này, bạn có thể khôi phục blog của mình nếu bạn thay đổi ý định.

Nhấp vào ‘Blog đã xóa’ ở phía bên trái bảng điều khiển blogger của bạn. Chọn blog bạn muốn khôi phục và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu blog đã xóa của bạn không có ở đó thì blog đó đã bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ blogger.