Apple, NTT Docomo giới thiệu iPad tại Nhật Bản


Apple, NTT Docomo giới thiệu iPad tại Nhật Bản Người dùng có thể tận hưởng dịch vụ truyền thông Xi LTE cực nhanh trên toàn quốc 03/06/2014 4: 31 giờ tối