MSI Pro 24X 7M-231XEU, All-In-One thanh lịch và thiết thực